Diamondgroup.asia được thành lập tháng 15/2022 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc.

Thông tin thanh toán

1. TECHCOMBANK
– Số tài khoản: 2626886888
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thuỷ
– Chi nhánh: Bắc Giang